De Jaren 10

In 2010 bestaathet bestuur nog steeds uit dezelfde personen als in 2009. Léon Driessen blijft nog een tijd a.i. secretaris door ziekte van Rinus de Keizer maar stopt per ALV in maart 2010 waarna Rinus het overneemt en Léon in het bestuur verder gaat als jeugdcoördinator. De PR functionaris Wim Reijnders is in het najaar van 2009 gestopt en zijn functie wordt overgenomen door Leontien Weebers en Piet Hooft. Mark Kip verlaat bestuur en club na een heftig meningsverschil met een aantal leden in juni 2011. Nieuwe voorzitter wordt Chris Schmidt begin 2012. Tegelijkertijd stopt Léon als bestuurslid om persoonlijke redenen; zijn bestuursfunctie (jeugdcoördinator) is sindsdien een vacature. Leontien Weebers wordt in 2013 bestuurslid zonder portefeuille en Joop Bongers gaat de PR leiden. In 2014 vervangt Carel La Grouw John Vonk als penningmeester. Op de ALV van 2016 komt het bestuur met een 5-jaren plan: “We zijn tevreden als dat wat we hebben kan worden behouden” (en dat is – achteraf bezien – gelukt!). In 2017 verandert de samenstelling van het bestuur drastisch door het vertrek van Chris Schmidt: Leontien Weebers wordt voorzitter, Peter van Brussel penningmeester en Reinoud van Mens algemeen lid. Erelid Cor van Leuken blijft ook al deze jaren onze wedstrijdleider.

In het najaar van 2010 heeft S.V. Nuenen onder aanvoering van Piet Hooft, Léon Driessen en Mark Kip deelgenomen aan de tweejaarlijkse manifestatie “Kunst met een grote T” in het klooster van Nuenen met o.a. een tentoonstelling van een aantal schaaksets, een diapresentatie en een tweetal lezingen van Herman Grooten. In 2013 is ons 40-jarig bestaan herdacht met een nog altijd zeer gewaardeerde activiteit, georganiseerd door Joop Bongers en Dick Warbout: een informatieve fototocht door het oude centrum van Oirschot met aansluitend een feestelijk diner. In 2014 is deelgenomen aan de eerste verenigingenmarkt in het centrum van Nuenen, onder leiding van Léon Driessen, Carel La Grouw en Dick Warbout. Dit gebeuren heeft echter geen navolging gekregen. Voor het lustrum in 2018 is niets speciaals georganiseerd; het voor deze gelegenheid door Robert Hempelman samengestelde notatieboekje schijnt klaar te zijn, maar is nog niet in druk verschenen.

De door Dick Warbout in het leven geroepen “Je BEN ’t WAARDT trofee” heeft, ondanks alle goede bedoelingen, moeilijke tijden gekend omdat een aantal genomineerden om hen moverende redenen de prijs niet in ontvangst wensten te nemen.

Op 1 januari 2010 telde onze vereniging 17 jeugdleden en 38 seniorleden waaronder ook George Dujardin en Anton van Lier (onafgebroken lid vanaf seizoen 1973-1974) en Cor van Leuken (sinds 1974-1975) die nog steeds lid zijn in 2020. Dit decennium zijn overleden: Pleun van der Steen, Ad van Bakel, Harry Vrijhoeven, Arnold Backx, Loek Steenhuijsen en Jan Bosmans. Er is een behoorlijk verloop in leden, maar desondanks blijft het totale aantal leden tussen 2011 en 2018 vrij stabiel. In augustus 2016 telde de vereniging 35 volwassenen en 8 jeugdleden. Maar in 2018 komt de klap: we begonnen 2020 met nog maar 29 volwassenen en 3 jeugdleden. Van januari 1973 t/m januari 2020 heeft de vereniging 560 verschillende leden geregistreerd. Het gemiddelde aantal leden per jaar was 45. Daar zitten we in 2020 dus ver onder.

Al deze jaren is steunpunt De Goudvink ons clublokaal, met alle al eerder genoemde voor- en nadelen. En al die tijd staat De Goudvink op de nominatie om (ooit) te worden gesloopt, omdat de woningen aan de vinkenhofjes plaats moeten maken voor moderne hoogbouw. De zoektocht naar een ander geschikt speellokaal is zonder resultaat gebleven en (voorlopig) stopgezet, mede omdat de gemeente (verhuurder van De Goudvink) hulp heeft toegezegd bij het vinden van een vervangende ruimte.

De DenkSportenMiddagen (DSM) georganiseerd door Joop Bongers met ondersteuning van Jan Bosmans en (later) Reinoud van Mens heeft het volgehouden tot 2020. In het begin wordt er ook schaaktraining gegeven aan volwassen tijdens de DSM. In 2017 wordt hier een vervolg aan gegeven door Joop Bongers en Robert Hempelman op de clubavond tijdens het jeugdschaak. De animo onder de volwassenen voor een schaakinstructie is vrij groot, maar na één seizoen is het weer voorbij. Het Stompe Linde Toernooi is nog tot en met 2018 georganiseerd onder de bezielende leiding van Cor van Leuken en vond plaats in de aula van het Pleincollege Nuenen en tijdens de verbouwing daarvan in de aula van basisschool De Wentelwiek. Toen Cor er mee stopte is ook het Stompe Linde Toernooi gestopt.

Het Informatieboekje van de S.V. Nuenen is door Cor van Leuken en Léon Driessen nog uitgebracht tot en met seizoen 2016-2017. Joop Bongers en Léon Driessen zijn gestopt met het publiceren van artikelen in Rond de Linde in 2015 omdat de weekkrant had laten weten dat schaken een nog lagere prioriteit heeft dan korfbal … Om min of meer dezelfde redenen zijn de diverse schaakverenigingen in Eindhoven en omgeving ook gestopt met hun bijdrages in Groot Eindhoven, overigens al in 2011. De website van de vereniging is in 2011 opnieuw opgezet door Robert Westerink, Jaring Siemensma en Mark Kip in WordPress. Het beheer van de website ging toen ook over van John Vonk op Cor van Leuken. In 2018 heeft Reinoud van Mens het websitebeheer overgenomen van Cor.

Robert Hempelman, ons enig lid met het diploma jeugdtrainer A, heeft de jeugdafdeling geleid tot 2016. Toen is hij gestopt. De overige jeugdleiders Bas Neggers, Koos Rademaker en Anton van Lier hebben toen met hulp van Léon Driessen de jeugdafdeling nog overeind weten te houden tot 2020. In dit decennium is alleen Rogier Hempelman doorgestroomd van de jeugd naar de volwassenen. En succesvol, getuige zijn 2e plaats in de interne competitie van 2018-2019. Léon Driessen is al die jaren promotor geweest voor (deelname aan) de Eindhoven Cup, waarvoor hij sinds 2016 de webpagina en de inschrijvingen verzorgt. In 2018 is S.V. Nuenen gestopt met het organiseren van een eigen toernooi voor de Eindhoven Cup, omdat er nog nauwelijks jeugd uit Nuenen aan deel nam. Het jaarlijkse pepernotentoernooi is nog een enkele keer georganiseerd door Robert Hempelman en onder leiding van Léon Driessen heeft de jeugdafdeling van S.V. Nuenen nog tot 2019 de organisatie op zich genomen van het jaarlijkse Schaak- en DamToernooi voor teams basisschoolleerlingen in de aula van het Pleincollege Nuenen (nu Nuenens College).

Ondanks de afname van het aantal leden bleven de resultaten van het vaandelteam in de NBSB zaterdagcompetitie goed. In 2012 werden we zelfs kampioen in onze poule en promoveerde S.V. Nuenen 1 naar de 1e klasse NBSB. Maar in 2014 degradeerden we weer, puntloos, naar de 2e klasse, om het jaar daarop ongeslagen kampioen te worden en dus weer te promoveren! In 2016 volgde echter weer een kansloze degradatie. Na de overname van de 8-tallen competitie door de KNSB in 2018 vonden we onszelf terug in de 6e (en laagste) klasse. Sindsdien draaien we daar verdienstelijk in mee, maar niet meer dan dat. Het 2e team van S.V. Nuenen heeft verdienstelijk meegedaan aan de NBSB competitie in de 3e klasse en de KNSB 6e klasse, maar werd opgeheven in 2020. Het ledenaantal was ondertussen zodanig afgenomen dat het niet meer mogelijk was 2 teams op de been te brengen.

De interne competitie heeft onder leiding van Cor van Leuken ook in dit decennium probleemloos gefunctioneerd. Er is wel wat uitgeprobeerd rondom de opzet van de play-offs, maar daar bleef het wel bij. Het door Cor in 2009 ingevoerde Mac Mahonsysteem, in 2010 nog wat bijgeschaafd, voldeed de jaren erna naar tevredenheid. De interne competitie leverde elk jaar een spannende play-off op waarbij een groot aantal verschillende leden om de titel streden. Clubkampioenen in dit decennium: Daniël Torn, John Vonk, Joop Bongers. Chris Schmidt, Bas Neggers en Léon Driessen. De GPI prijs en de ELO prijs zijn ongemerkt in het niets opgegaan, maar niemand die daar aanstoot aan nam. Sinds seizoen 2019-2020 spelen we standaard 35 zetten in de 1e periode van 1 uur en 15 minuten waarna de partij beslist moet worden in de 2e periode van 15 minuten terwijl er steeds per zet 25 sec bij komt; we gebruiken derhalve alleen nog de digitale klokken DGT2010 en DGT3000.
Elk seizoen werd op de laatste clubavond het Herman Verhagen snelschaaktoernooi gespeeld. Helaas waren niet alle winnaars meer te achterhalen.

Ondanks verhogingen van de bondscontributie en het verliezen van sponsors is de S.V. Nuenen alle jaren een financieel gezonde vereniging gebleven, niet in de laatste plaats doordat de gemeente een wel zeer vriendelijk huurbedrag voor de speelzaal hanteert. De verenigingscontributie voor een volwassene was in 2010 €65 en was dat in 2020 nog steeds terwijl het vermogen van de vereniging in tien jaar tijd vrijwel gelijk gebleven is! De club heeft extra geld uitgegeven aan een tweetal clinics met Herman Grooten tijdens KunsT met een grote T in 2010. En verder heeft de club elk jaar een flink bedrag bijgedragen aan de jaarlijkse seizoen-afsluiting.

Ons schaakmateriaal is in de jaren ’10 door Bas Neggers en ad hoc door meerdere leden prima onderhouden. De twee demoborden zijn regelmatig ingezet tijdens de jeugdtrainingen en bij demonstraties van Daniël Torn. De reeds afgeschreven plastic schaaksets, houten borden, de dunne plastic borden en de analoge schaakklokken zijn nog gebruikt tijdens een aantal jeugdtoernooien. Maar na het laatste Schaak- en DamToernooi in 2019 zijn deze materialen, met toestemming van het bestuur, verdeeld onder de geïnteresseerde basisscholen in Nuenen.

Aan onze deelname aan de van Goghmèrt, de jaarlijkse Nuenense braderie, kwam in 2017 een eind toen niemand meer de kar wilde trekken. De traditie om na afloop van de laatste wedstrijd in de NBSB zaterdagcompetitie met alle deelnemers (later zelfs alle leden) gezamenlijk te gaan “chinezen” is ook in dit decennium voortgezet. Elk jaar wordt het seizoen in juni afgesloten met een gezellig etentje voor leden en partners. Vanaf 2010 betrof het een gourmetavond in ons speellokaal, maar vanaf 2014 hebben we een diner/buffet in de Gasterij Jo van Dijkhof. Tijdens dit samenzijn (georganiseerd door Joop Bongers, maar in 2017 overgenomen door Carel La Grouw) deelt de voorzitter de seizoen-prijzen uit aan de diverse winnaars en worden leden met een extra verdienste in het zonnetje gezet.

Het decennium 2010-2020 houdt abrupt op als in februari 2020 de wereld op slot gaat door de COVID-19 pandemie (het corona virus).

De site van schaakminnend Nuenen