Regelement Interne Competitie

 De spelregels van het schaakspel worden bekend verondersteld. Geldig is het complete door de KNSB vastgestelde reglement. Het gebruik van een klok en het noteren van de partij is verplicht, omdat in geval van meningsverschil tussen spelers de wedstrijdleider een besluit kan nemen op basis van feiten. Ook zijn spelers  zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de uitslag (wedstrijdformulier).

Twee belangrijke uitgangspunten voor de competitie zijn:

  • Het programma moet interessant zijn voor sterke én minder sterke spelers door grote krachtsverschillen tussen opponenten te beperken.
    Dit doen we door McMahon punten toe te kennen aan iedereen op basis van elo rating.  Mahon punten worden opgeteld bij het persoonlijk wedstrijd resultaat. De daaruit volgende ranking is de basis voor de wedstrijd indeling waarbij nr 1 tegen nr 2  speelt en 3 tegen 4 enzovoort. Als iemand al tegen de voorgestelde opponent gespeeld heeft wordt de volgende uit de rij toegewezen. Niet bij de eerste ronde van het seizoen, dan speelt nr1 tegen nr6 (bij 20 spelers) en 2 tegen 7 om daarna … 11 tegen 16. ( nr i tegen i+N/4 voor i<= N/2 anders i tegen i+N/4+N/2).

    Aan het begin van het seizoen krijgt elke speler een aantal McMahon punten: 4 McMahon punten met een Elo boven 1500, per 100 punten ½ punt minder. Ieder kan een hogere McMahon score aanvragen, met een maximum van 6. Dit kan tijdens een periode gewijzigd worden. Dit geeft WEL pittiger tegenstanders, maar geen persoonlijk voordeel in de stand.

De winnaar van een periode moet de terechte winnaar zijn doordat hij/zij voldoende spelers uit de bovenste regionen als tegenstander heeft gehad. Dat betekent dat voor de periode titel iemand alleen in aanmerking komt als gedurende de hele periode met 4 McMahon punten gespeeld is.

De periode titel gaat naar de speler die de meeste bordpunten heeft behaald. Zijn het aantal bordpunten gelijk aan het einde van de periode dan wordt de ranking bepaald door:

  • Weerstandspunten (WP), ook wel Buchholtz- of Solkoffscore genoemd. Dit is de som van de punten die de tegenstanders van een speler in de tot op dat moment gespeelde ronden hebben behaald. De weerstandspunten geven dus aan hoe sterk de tegenstanders zijn geweest tegen wie u gespeeld heeft. 
  • Sonneborn-Bergerscore (SB), ook wel Buchholtz II genoemd. Dit is de som van de gescoorde punten van de tegenstanders van wie betrokkene heeft gewonnen, vermeerderd met de halve som van de gescoorde punten van die tegenstanders waarmee betrokkene remise is overeengekomen. De Sonneborn-Berger score geeft niet alleen aan hoe sterk uw tegenstanders zijn geweest, maar ook wat uw eigen sterkte tegen hen was op het moment van spelen. 

Er wordt gespeeld in 4  periodes. De duur van elke periode wordt aan het begin van het seizoen door de ALV en/of het bestuur vastgelegd.

Na afloop van de derde periode spelen de 3 periodekampioenen en de beste van de totale standenlijst een play-off volgens tabel 1. 
De anderen spelen door voor het kampioenschap van periode 4.

Tabel 1: Indeling voor de play-off

ronde 1 A-D B-C
ronde 2 C-D A-B
ronde 3 D-B C-A
ronde 4 D-A C-B
ronde 5 D-C B-A
ronde 6 B-D A-C

A = Periodekampioen 1
B = Periodekampioen 2
C = Periodekampioen 3
D = Seizoenwinnaar einde periode 3

De resterende rondes zijn voor inhaalavonden en/of beslissingsronden.

  • Een speler vertegenwoordigt de periode of stand waarvoor hij/zij als eerste geplaatst wordt: de periodekampioen van de 1e periode kan wel periodekampioen van de 2e periode worden, maar nummer 2 van de 2e periode komt dan ook in de play-off.
  • Een speler mag weigeren in de play-off te spelen. Dan wordt zijn/haar plaats overgenomen door de volgende speler in de seizoen-lijst.

 Play-off stand, bepalend voor het clubkampioenschap:
Deze wordt wordt bepaald door aantal gescoorde bordpunten, bij gelijk aantal door het resultaat van de onderlinge wedstrijden en daarna door de Sonneborn-Bergerscore. Mocht dit alles nog geen uitsluitsel geven  dan kunnen er maximaal 2 extra wedstrijden worden gespeeld. De eerste kleur wordt bepaald door loting.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleider.

De site van schaakminnend Nuenen