Toegestane wedstrijden

Per speler is aangegeven:
N: hoeveel mogelijke tegenstanders er zijn.
Tot: het aantal bordpunten, inclusief de Mc Mahon score (MM)
Wit: het aantal met wit gespeelde partijen.
#: het aantal gespeelde partijen.
SB: de Sonne Born Berger score.
MM: de Mc Mahon score.
Elo: de huidige elo rating, geldig in de vereniging.

En per tegenstander aangegeven waarom een mogelijke tegenspeler niet toegestaan is:
a, A: vanwege het aantal reeds gespeelde partijen
k, K: vanwege een beperking op kleur x: vanwege een andere reden.
Een hoofdletter geeft aan dat de beperking belangrijk is.

De site van schaakminnend Nuenen