Privacy

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

Bedoeling is dat de privacy van de burgers beschermd wordt. Er is toestemming nodig voor gebruik van gegevens. Deze toestemming kan ingetrokken worden; er kan ook gevraagd worden deze gegevens te verwijderen. Hierbij dient altijd de wens afgewogen te worden tegen het belang van de organisatie om gegevens te gebruiken en te bewaren.

Schaakvereniging Nuenen maakt gebruik van een privacystatement en een toestemmingsformulier welke je hier kunt downloaden.

Ben je reeds lid en heb je nog geen toestemmingsformulier ingevuld, of wil je je toestemming aanpassen, dan wordt je verzocht het toestemmingsformulier in te vullen en ondertekend bij de secretaris in te leveren..

Nieuwe leden worden verzocht het toestemmingsformulier in te vullen, te ondertekenen en bij de secretaris in te leveren.

Beide documenten zijn opgesteld naar voorbeelden versterkt door de KNSB.
Hoewel er op het toestemmingsformulier gesproken wordt van sociale media, gebruikt de Schaakvereniging Nuenen deze momenteel (maart 2018) niet en zijn daar ook geen plannen voor.

Documenten:

Verder wijzen we u nog op de website met uitgebreide informatie over deze nieuwe wet

De site van schaakminnend Nuenen