Colofon

SchaakVereniging Nuenen, opgericht op 22 januari 1973, is op de eerste plaats een gezelligheidsvereniging voor spelers van elke speelsterkte. Er wordt een doorlopende interne competitie gespeeld, zonder verplichting om elke keer aanwezig te zijn. Elke speelavond wordt een indeling gemaakt waarbij zoveel mogelijk spelers van gelijke sterkte tegen elkaar uitkomen.
Hierbij is het spelen in deze interne competitie niet verplicht, er kan ook buiten competitieverband gespeeld worden.
Daarnaast kan ook aan externe wedstrijden worden meegedaan zoals de landelijke KNSB–competitie (5e en 7e klasse, je speelt veelal tegen clubs in dezelfde regio).
U bent van harte welkom om een paar avonden vrijblijvend mee te spelen in Steunpunt De Goudvink. Kom eens langs op maandagavond vanaf  20:00 of neem contact op met een van onderstaande personen.
Voorzitter Leontien Weebers  
Penningmeester Peter van Brussel  
Secretaris Rinus de Keizer 040-2831154
Wedstrijdleider Reinoud van Mens 06-53767945
Ledenadministratie Léon Driessen 06-53512003
Clubavond Steunpunt De Goudvink
Goudvinkhof 12A
5672 EM Nuenen          

Maandagavond vanaf 19:45 uur
040-2839204
 
De jaarcontributie als lid van de SV Nuenen (geldig van 1 januari t/m 31 december) is als volgt op de algemene ledenvergadering vastgesteld:
 
senior
(op 31 december van het voorgaande jaar 20 jaar of ouder)
€ 65,- per jaar

het bankrekeningnummer van S.V.Nuenen is:
IBAN NL53 INGB 0002 9434 04, ten name van SchaakVereniging Nuenen te Nuenen.

 

Opzeggen lidmaatschap:
Ieder lid kan te allen tijde opzeggen. Opzegging moet schriftelijk  of per e-mail  plaatsvinden aan de ledenadministratie met vermelding van datum van opzegging.

De site van schaakminnend Nuenen