Jaren 00

De jaren ’00 worden gekenmerkt door de vele activiteiten van een nieuw bestuur, welk met veel elan heeft gewerkt aan naamsbekendheid en groei van de vereniging. Het oude bestuur, o.l.v. Benno van Waardt en Robin Bakkerus, leidde de vereniging nog de 21e eeuw binnen, maar reeds in het seizoen 2000-2001 werden de functies van voorzitter en secretaris overgenomen door Joop Bongers en Léon Driessen. Benno werd bij zijn aftreden na 22 jaar voorzitterschap benoemd tot erelid. Joop werd in seizoen 2007-2008 opgevolgd door Marc Kip, en Léon wordt in seizoen 2009-2010 (deels) opgevolgd door Rinus de Keizer. Willem van der Heijden bleef penningmeester tot 2003 en werd opgevolgd door de naar het nest teruggekeerde John Vonk. Al die jaren heette onze wedstrijdleider in het dagelijkse leven Cor van Leuken. Cor werd voor zijn vele verdiensten voor de vereniging tot erelid benoemd tijdens een speciale vergadering in september 2004.

Benno en zijn vrouw Carrie zijn beiden overleden in 2007. Op initiatief van Dick Warbout is toen de “Je BEN ’t WAARDT trofee” ingevoerd, een wisseltrofee die elk jaar naar een ander lid met grote verdiensten voor de club gaat. In de jaren daarvoor deelde Dick al elk jaar zijn eigen beker “de Bibiliaanse Nuenenaar” uit aan iemand van de vereniging die hem dat jaar om de een of andere ludieke reden was opgevallen; deze laatste beker is in 2007 komen te vervallen.

Het jaar 2000 werd gepasseerd met 16 seniorleden en geen jeugd. Ledenwerving was één van de speerpunten van het nieuwe bestuur en met enorm veel inzet, doorzettingsvermogen, reclame maken, flyeren, activiteiten organiseren, sponsoracties en publiceren in lokale weekbladen nam het ledental langzaam toe. Een flinke toename werd gerealiseerd in seizoen 2003/2004 toen er op initiatief van Cor van Leuken weer gestart werd met een jeugdafdeling. Op 1 januari 2010 telde onze vereniging 17 jeugdleden en 38 seniorleden. George Dujardin en Anton van Lier zijn onafgebroken lid van de vereniging vanaf seizoen 1973-1974, en Cor van Leuken sinds 1974-1975.

Het speellokaal in de Vank was geen succes en naar ieders tevredenheid konden we in 2002 weer terecht in de Scarabee. Door de toename van het aantal leden werd de ruimte in de Scarabee in 2005 echt te klein voor de vereniging. Vanaf januari 2006 hebben we onze thuishaven in steunpunt De Goudvink, een grote huiskamer met een aparte keuken waar we nog steeds zelf onze drankjes mogen verkopen, zij het dat de drankinkoopprijzen door De Goudvink worden opgelegd. Het speellokaal wordt gebruikt voor de interne competitie, voor de interne opleidingen, de thuiswedstrijden voor de NBSB competities, en sinds 2007 ook de door Joop Bongers ingevoerde DenkSportenMiddagen (vrije inloop op de vrijdagmiddag, ongeveer 2 keer in de maand). De Goudvink heeft het nadeel dat het eigenlijk maar bestaat uit één ruimte waardoor er niet echt gezellig kan worden nagepraat of geanalyseerd zolang er nog serieuze partijen bezig zijn. Bovendien staat ook De Goudvink op de nominatie om over enkele jaren te worden gesloopt. Het bestuur is daarom weer op zoek naar een geschikte toekomstige locatie. Grotere evenementen zoals het Stompe Linde Toernooi vonden tot 2006 plaats in de grote zaal van de Scarabee, maar sinds 2007 in de aula van het Pleincollege Nuenen.

Toen Léon Driessen secretaris werd stopte hij met het uitbrengen van het clubblad “de Dwerspion”; de laatste uitgave dateert van mei 2001. Wel verschijnt er van de hand van Léon, met medewerking van de overige bestuursleden, sinds seizoen 2003-2004 het Informatieboekje van de S.V. Nuenen, vol wetenswaardigheden over de club, de seizoensagenda, uitslagen en standen, teamindelingen, ledenlijst, commissiesamenstellingen, competitiereglementen enzovoort. Joop Bongers en Léon Driessen hebben jarenlang artikelen over het wel en wee van de vereniging, maar ook analyses van schaakpartijen en stellingen, gepubliceerd in weekblad Rond de Linde. Sinds 2007 schrijft Léon namens de S.V. Nuenen een keer per maand een aflevering van de rubriek Aan Zet in weekblad Groot Eindhoven. Léon stopte in 2001 ook als beheerder van de door hem en Cor van Leuken opgezette website van de vereniging. In seizoen 2001-2002 werd die taak overgenomen door Raymond Wagner die de site wat fraaier en beter toegankelijk maakte, en vanaf 2003 voert John Vonk met veel enthousiasme de regie over www.svnuenen.dse.nl. De inmiddels verouderde site is toe aan een forse modernisering; gesprekken hierover zijn gestart in het seizoen 2009-2010.

In 2003 werd op initiatief van Cor van Leuken de jeugdafdeling nieuw leven ingeblazen. De jeugdtrainers gebruiken de bekende Stappenmethode, ontwikkeld door Rob Brunia en Cor van Wijgerden. Vier leden van de S.V. Nuenen volgden de schaakcursus Jeugdtrainer A, Daniël Torn, Bas Neggers, Ad van Bakel en Robert Hempelman, maar anno 2010 bezit alleen Robert nog het diploma. Sinds 2003 zijn jaarlijks bijna 20 jeugdleden de beginselen van het schaken bijgebracht. De jeugdafdeling wordt getekend door een groot verloop; elk jaar stappen zo’n 7 tot 10 kinderen op en komen er evenzoveel voor terug. De laatste jaren begint zich een clubje jeugdleden af te tekenen dat verder komt dan stap 1 en stap 2. In 2009 behaalde Erik Brandsma (getraind door Koos Rademaker) zelfs het stap 5 diploma! Onder supervisie van Robert (sinds 2007) wordt de jeugdopleiding steeds verder gestroomlijnd en neemt het enthousiasme van de jeugdtrainers toe. Vanaf 2005 geeft ook “oude rot” en erelid Anton van Lier weer jeugdtraining. De wedstrijdleiding van de jeugdcompetitie is jarenlang in handen geweest van Cor van Leuken en Bas Neggers, maar sinds 2009 worden de interne jeugdcompetitie en de organisatie rondom de rapid partijen tussen jeugdspelers en volwassenen verzorgd door Reinoud van Mens. Achtereenvolgens werden Remco van Mens (2 keer), Timo Schoots, Rogier Hempelman, Tim Pijs en Erik Brandsma clubkampioen jeugd. In dit decennium zijn geen jeugdleden doorgestroomd naar de volwassenen. Onder leiding van Léon Driessen en Wim Baltussen nemen steeds meer kinderen deel aan schaaktoernooien zoals de Eindhoven Cup/League, het Brabant Criterium en het NK Rapid voor jeugd. Vanaf seizoen 2004-2005 organiseert de S.V. Nuenen zelf ook elk jaar een toernooi voor de Eindhoven Cup, en sinds 2004 staat begin december ook het pepernotentoernooi, geïntroduceerd door Daniël Torn, op het jeugdprogramma. Na vele jaren alleen het schaakmateriaal te hebben aangeleverd nam de jeugdafdeling van S.V. Nuenen in 2008 de organisatie van het jaarlijkse PCN Lente Schaak- en DamToernooi voor teams basisschoolleerlingen over van het docentenkorps van het Pleincollege Nuenen.

Met de toename van het aantal leden namen ook de resultaten van het vaandelteam in de NBSB zaterdagcompetitie toe. Tot 2001 bungelde S.V. Nuenen onder in de 2e klasse, om vervolgens in 2002 kampioen te worden! Vier jaar lang vertoefde S.V. Nuenen heel verdienstelijk in de 1e klasse. Sinds seizoen 2006-2007 draait S.V. Nuenen weer mee in de top van de 2e klasse, enkele keren het kampioenschap op een haar na missend. In seizoen 2002-2003 konden we weer een 2e team samenstellen dat sindsdien goed meedraait in de middenmoot van de 3e klasse NBSB, met een eenjarig verblijf in de 2e klasse in seizoen 2004-2005. Tot 2007 speelden we met 1 team mee in de Oost Brabant competitie (voorheen Bavaria toernooi), maar in 2007-2008 verruilden we dat voor een 3e team (6 spelers) in de 4e klasse van de NBSB. Helaas slechts eenmalig. Zelfs met 38 senioren is het erg moeilijk om 3 teams op de been te houden. Sinds 2007-2008 nemen we met 1 team (4 topspelers) deel aan het bekertoernooi van de NBSB, voorlopig weinig succesvol.

Ook ons jaarlijkse Stompe Linde Toernooi is gegroeid. Als een van de gezelligste en gemoedelijkste toernooien in het GrandPrx circuit van de NBSB trekken we inmiddels 60 tot 70 schakers uit het hele land en daarbuiten. Memorabel zijn de 10e uitgave in 2004 met extra veel prijzen en gratis soep met stokbrood, het 12e toernooi in 2006 toen door de hitte onze apparatuur (koelkast, ventilator en PC) het begaf, en SLT 15 in 2009 met een record aantal van 78 deelnemers. Landelijk bekende spelers die ooit het SLT gewonnen hebben zijn Joost Berkvens (1995), Dennis Brokken (2002, 2003), Roi Miedema (2006), maar vooral (inmiddels grootmeester) Robin Swinkels (2004, 2005). Ook Pauline van Nies, een van de betere Nederlandse schaaksters, heeft enkele keren meegespeeld in Nuenen. De organisatie die sinds 2005 bestaat uit Cor van Leuken, Marc Kip en Dick Warbout, ondersteund door Léon Driessen, draait inmiddels heel soepeltjes.

De interne competitie leverde elk jaar een spannende play-off op waarbij vooral Daniël Torn, Wouter van der Zandt, John Vonk en Joop Bongers om het clubkampioenschap streden. De GPI prijs en de ELO prijs zijn elk jaar door andere leden verworven, precies zoals we gehoopt hadden bij de introductie van deze prijzen. Er wordt nog elk jaar geëxperimenteerd met het indelingsprogramma van Cor van Leuken, met het doel te grote krachtsverschillen tussen de tegen elkaar spelende leden te minimaliseren. In seizoen 2008-2009 is voor het eerst het veelbelovende McMahon puntensysteem in stelling gebracht. De volgende spelers zijn in dit decennium opmerkelijk sterker geworden: Daniël Torn (van 1808 elo naar 2011 elo), Koos Rademaker (1601 ? 1749), Edwin van de Oetelaar (1534 ? 1681), Bas Neggers (1484 ? 1641), Robert Hempelman (1409 ? 1588) en Reinoud van Mens (1344 ?1507).

Het jaarlijkse Herman Verhagen snelschaaktoernooi werd elk seizoen op de laatste clubavond gespeeld. Op de lijst van winnaars vinden we dezelfde namen als die op de lijst der clubkampioenen, alleen onderbroken door outsider Peter Paul Geluk die het HVT twee keer op zijn naam bracht. In seizoen 2004-2005 is het (club)bekertoernooi ingevoerd dat over 5 ronden wordt uitgesmeerd. Het betreft een afvalsysteem waarbij verliezers de volgende ronde niet meer mogen meedoen. De winnaar van dit toernooi ontvangt de door Dick Warbout III beschikbaar gestelde Warrie Knarrie Trofee. Onder de winnaars vinden we ook niet-clubkampioenen zoals Cor van Leuken (2005), Koos Rademaker (2006) en Hans Keijzers (2008). Veel nieuwe leden hebben in de eerste jaren van hun lidmaatschap gretig gebruik gemaakt van de schaakopleiding voor senioren die door Joop Bongers, Peter Paul Geluk en Jan Bosmans werd gegeven. Jan Bosmans geeft met eigen middelen nog steeds schaakles tijdens de DenkSportenMiddagen.

De verenigingscontributie voor een volwassene was in 2001 nog ƒ130 en in 2002 €60, maar sinds 2006 (na de verhuizing naar een duurder onderkomen) is deze vastgesteld op €65 per jaar. Dit bedrag is de rest van het decennium niet gewijzigd ondanks een met verlies draaiende jeugdafdeling, duurdere huisvesting, verhoogde bondscontributies, het organiseren van meerdere evenementen en een voor leden gratis BBQ aan het eind van elk seizoen (geïnitieerd en meestal georganiseerd door Léon Driessen en Joop Bongers). Dankzij het aantrekken van sponsors (door Joop Bongers, Ad van Bakel, en – vooral – Wim Reijnders) zijn we in staat geweest elk verenigingsjaar toch positief af te sluiten. Het zesde lustrum in 2003 is rustig herdacht met een flinke extra financiële bijdrage uit de clubkas aan de traditionele eindejaarsbarbeque. Het 35 jarig bestaan in 2008 werd opgeluisterd met het uitbrengen van een door Léon Driessen samengesteld schaaknotatieboekje; in dit boekje kunnen 35 partijen worden genoteerd en bij elke partij is een fragment afgebeeld uit een schaakpartij van een van de leden van de vereniging. Een flink geldbedrag is in de loop van de jaren opzij gezet voor het 35 jarige jubileum van de vereniging in 2008. Helaas stonden er in dat jaar geen organisatoren voor een groots evenement op en staat het gereserveerde geld nog steeds op de bank. Ons schaakmateriaal is in de jaren ’00 door Wim Verheecke en daarna Loes Winkel prima onderhouden. Jaarlijks wordt er een leuk bedrag gereserveerd voor materiaal onderhoud en aanschaf. Er zijn twee demoborden, een demobord-ezel, enkele sets houten schaakstukken en 15 digitale schaakklokken bijgekomen. De eerste DGT klokken zijn in 2003 gekocht, 5 digitale Gardé klokken zijn door onze sponsors betaald. De plastic schaaksets met houten borden zijn nu volledig afgeschreven. Zelfs als we de reserveringen in het jubileumfonds en het materiaalfonds buiten beschouwing laten is de S.V. Nuenen een financieel gezonde vereniging! Het bestuur onderneemt in 2010 initiatieven voor een groots evenement dat de naamsbekendheid van S.V. Nuenen nog verder moet vergroten, in de hoop meer nieuwe leden aan te trekken.

Vermeldenswaard uit de jaren ’00 zijn nog de volgende “wapenfeiten”. — Ons oude logo, de N van Nuenen met een pion er dwars overheen, de “Dwerspion”, is op initiatief van Robert Hempelman in 2007 gemoderniseerd. Sindsdien siert dit logo onze “officiële” stukken zoals informatieboekje, notatieboekje, brieven, enz. — Het was Daniël Torn die in 2004 het voortouw nam bij het promoten van de S.V. Nuenen tijdens de van Goghmèrt, de jaarlijkse Nuenense braderie. Sindsdien bemant onze vereniging elk jaar tijdens de van Goghmèrt een kraampje in het centrum van het dorp. Veel voorbijgangers tonen interesse, maar slechts een enkeling is daadwerkelijk lid geworden. — Op initiatief van Léon Driessen heeft de S.V. Nuenen getracht de banden met enkele naburige schaakverenigingen te verstevigen door het organiseren van een massale wedstrijd zonder competitie-element tussen leden van de verschillende clubs. De eerste editie in 2007 was een succes. In 2008 was de animo onder de schakers al een stuk minder en in 2009 is er geen toernooi meer georganiseerd. — In 2004 stelde Ad van Bakel voor om na afloop van de laatste wedstrijd in de NBSB zaterdag-competitie met alle deelnemers gezamenlijk te gaan “chinezen”. Sindsdien herhalen we dit gezellig samenzijn elk jaar. — Op 18 december 2006 was internationaal meester Hans Böhm op bezoek bij de S.V. Nuenen in het kader van de NiQuitin Clean Club Clinics. Vrijwel alle leden van de S.V. Nuenen waren die avond aanwezig om het in een simultaan tegen Hans op te nemen; Hans scoorde ongeveer 80%. — Op initiatief van Léon Driessen en Guido Popma zijn in 2006 de Statuten opnieuw getoetst en het Huishoudelijk Reglement aangepast aan de moderne tijd. De belangrijkste wijziging betrof het gebruik van e-mail in plaats van post en telefoon.

De site van schaakminnend Nuenen