Ontstaan van SV-Nuenen

Naar aanleiding van een advertentie t.b.v. de oprichting van een schaakvereniging, op initiatief van de heer C.M. van de Donk, geplaatst in het streekblad Rond de Linde van 2 november 1972, vond een samenkomst plaats van vele belangstellenden in het sportpaviljoen De Lissevoort.

Als gevolg van een gedachtenwisseling omtrent de aanpak van de organisatie van het een en ander, vond de heer van de Donk de heer Henk M. van Oost bereid zich voorlopig te belasten met de leiding van het schaken gedurende een zekere proefperiode. Als plaats van samenkomst viel de keus op het sportpaviljoen De Lissevoort, waarvan de exploitant, de heer Th. van der Heijden, een deel van de ruimte op de maandagavonden t.b.v. de schakers gratis(!) ter beschikking wilde stellen.

Na de proefperiode werd de vereniging definitief opgericht op maandag 22 januari 1973, met als eerste bestuur:

voorzitter: H.M. van Oost

secretaris: Mej. A. Schäfer

penningmeester: Mevr. A. Pols

wedstrijdleider: A. Troost

materiaalcommissaris: G. van Lijf

maandcontributie: ƒ 4,=(sr) ƒ 2,50 (jr)

Het aantal leden was volgens de eerste officiële ledenlijst van 19 februari 1973: 18 senioren en 9 junioren. Vreemd genoeg behoorde de heer van de Donk hier niet toe; wel uiteraard de eerder genoemde bestuursleden, mevr. van Oost en de heren van Oostdijk, Verhagen (Herman!), van de Maat, Palar, Vinke, P. Troost, Pieters, Penson, Sciarone, Castenmiller, Smeets, Elbers en Bragonje.

Van de huidige leden is Anton van Lier het langst lid, en wel vanaf april 1973. Anton was overigens ook lid van de eerste kascontrolecommissie. In juli 1973 meldde zich ook George Dujardin aan als lid. Cor van Leuken en Ton Brand (nu helaas geen lid meer) zien we in juli 1974 in de ledenlijsten verschijnen. Ben van Waardt, Harry (de vader van Hans) Keijzers en Rinus de Keizer werden lid in september 1974. Hans Keijzers is lid vanaf september 1976.

Volgende

De site van schaakminnend Nuenen