Ledenvergadering

    datum: 22/11/2021

Algemene Ledenvergadering:
Agenda
1)Opening voorzitter met verslag activiteiten afgelopen jaar etc.
2)Definitieve agenda(evt. inbreng leden)
3)Vorig verslag
4)Nieuwe wetgeving(o.a.WBTR,BTW)
5)Financien:
Verslag kascommissie
Financiele stukken:
Balans ,Begroting,Vaststelling contributie
Benoeming nieuwe kascommissie
6)Bestuurssamenstelling
7)Jaarplanning
8)Jaarafsluiting
9)Competitie in en extern
10)Huisvesting
11)Rondvraag
12)Sluiting

Aanwezig zijn:
-Leon Driessen -Robert Hempelman -Edwin van den Oetelaar -Bas Neggers
-Hans Keijzers -Peter Paul Geluk -Emille Bohmer -Peter van Brussel
-Anton van Lier -Ronald Bekkering -Carel la Grouw -Jeroen van Duren
-Leontien Weebers -Arvind Iyer -Reinoud van Mens -Rinus de Keizer
-Frans Kalia -Reinder de Boer
Afwezig: Totaal:7
Cor van Leuken Joop Bongers Dick Warbout Daniël Torn
Koos Rademaker Hans Reusink Jan Spruit

voor deze categorie is geen spelronde gedefinieerd
==> Er is voor de  overige-aktiviteiten  nog geen wedstrijdindeling gemaakt