Ledenvergadering

    datum: 22/11/2021

Algemene Ledenvergadering:
Agenda
1)Opening voorzitter met verslag activiteiten afgelopen jaar etc.
2)Definitieve agenda(evt. inbreng leden)
3)Vorig verslag
4)Nieuwe wetgeving(o.a.WBTR,BTW)
5)Financien:
Verslag kascommissie
Financiele stukken:
Balans ,Begroting,Vaststelling contributie
Benoeming nieuwe kascommissie
6)Bestuurssamenstelling
7)Jaarplanning
8)Jaarafsluiting
9)Competitie in en extern
10)Huisvesting
11)Rondvraag
12)Sluiting

Aanwezig zijn:
-Cor van Leuken -Leon Driessen -Robert Hempelman -Edwin van de Oetelaar
-Bas Neggers -Hans Keijzers -Peter Paul Geluk -Emille Bohmer
-Peter Brussel -Anton van Lier -Ronald Bekkering -Carel la Grouw
-Jeroen van Duren -Leontien Weebers -Arvind Iyer -Reinoud van Mens
-Rinus de Keizer -Frans Kalia -Reinder de Boer
Afwezig: Totaal:6
Joop Bongers Dick Warbout Daniël Torn Koos Rademaker
Hans Reusink Jan Spruit

voor deze categorie is geen spelronde gedefinieerd
==> Er is voor de  overige-aktiviteiten  nog geen wedstrijdindeling gemaakt