Clubavond

datum: 06/09/2021

Aanwezig zijn:
-JohnV -CorL -LeonD -JoopB
-RobertH -DickW -DaniëlT -KoosR
-EdwinvdO -HansR -BasN -HansK
-PeterPaulG -JanS -EmileB -GeorgeD
-PeterB -AntonL -RonaldB -CarelG
-JeroenD -LeontienW -ArvindI -RinusG
-ReinoudvM -MarinusdK -MariusvG
Afwezig: Totaal:0
Wedstrijdindeling voor: beker-competitie  seizoen: 22  ronde:01
Speler wit Speler zwart Uitslag
ronaldb hansr
koosr mariusvg
leontienw antonl
emileb joopb
rinusg carelg
reinoudvm danielt
marinusdk edwinvdo
jeroend hansk
dickw leond
roberth arvindi
jans peterpaulg
joopb johnv
basn uitgeloot
georged uitgeloot
peterb uitgeloot
corl uitgeloot
Wedstrijdindeling voor: interne-competitie  maar telt niet mee voor plaatsing in play-off
==> Er is voor de  interne-competitie  nog geen wedstrijdindeling gemaakt